Astăzi afost promulgată legea privind achitarea pinzului de către angajator

Astăzi afost promulgată legea privind achitarea pinzului de către angajator

 

Angajatorul urmează să distribuie salariaţilor tichete de masă la sfârșitul fiecărei luni, pornind de la numărul zilelor lucrătoare din luna următoare.

Totodată, salariatul urmează să utilizeze un număr de tichete cel mult egal cu numărul zilelor efectiv lucrate. Valoarea nominală a unui tichet de masă va constitui 45 de lei, acestea fiind eliberate atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic.

Ele pot fi utilizate exclusiv de către salariat și este interzis schimbul tichetelor de masă contra bani sau diminuarea salariului. Potrivit legii cu privire la tichetele de masă, tichetele de masă vor putea fi folosite în cantine, cafenele, restaurante sau pentru procurarea produselor alimentare în unitățile comerciale și de alimentație publică.

„Legea privind acordarea de tichete de masă angajaţilor a fost promulgată astăzi. A fost un drum greu dar până la urmă vom reuşi ca din 2018 să le oferim angajaţilor oportunitatea de a primi acest beneficiu suplimentar, în valoare de 45 de lei pentru fiecare zi lucrată. Măsura este strâns legată nu doar de veniturile populaţiei, ci şi de starea generală de sănătate”, anunțat ieri Stela Grigoraș, Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Decretul privind promulgarea legii cu privire la tichetele de masă a fost semnat ieri de Preşedintele R. Moldova Igor Dodon și va fi publicat astăzi în Monitorul Oficial. Precizăm că documentul a fost respins anterior de şeful statului.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *