Guvernul a aprobat Cadrul național al calificărilor

Guvernul a aprobat Cadrul național al calificărilor

 

Documentul prevede principiile de bază de aducere în concordanţă a sistemului național al calificărilor cu cel european, astfel asigurând modernizarea și transparența.

Cadrul Naţional al Calificărilor este structurat pe opt niveluri, care cuprind învățământul general, profesional-tehnic și cel superior. Nivelurile sunt definite în baza a trei categorii de rezultate ale învățării: cunoștințe, abilități, competențe, corespunzătoare. 

Un aspect important ține de recunoașterea și echivalarea duratei studiilor şi calificărilor obținute până la intrarea în vigoare a Codului Educației, aprobat în 2014 (care a introdus modificări în structura sistemului educațional și al calificărilor) cu cele prevăzute în Cadrul național al calificărilor (2017) și în Cadrul european al calificărilor.

Pentru aplicarea eficientă a documentului, Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării va elabora metodologiile necesare și Registrul naţional al calificărilor. Acesta va fi public și va asigura transparenţa învăţământului şi formării din Republica Moldova.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *