Guvernul va spori măsurile de protecție a calității apei

Guvernul va spori măsurile de protecție a calității apei

 

În scopul stabilirii unui cadru de politică comunitară în domeniul apei şi ajustării legislaţiei naţionale la acquis-ul UE, Cabinetul de miniştri a aprobat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor.

Astfel, urmează să fie efectuată o analiză amplă a zonelor protejate în timp, ceea ce va contribui la planificarea și implementarea mai eficientă a măsurilor de protecție și de îmbunătățire a calității apei.

În acest scop va fi creat Registrul zonelor protejate, la nivelul districtelor bazinelor hidrografice. Acesta va include zone pentru captarea apei potabile, pentru protecţia speciilor importante din punct de vedere economic, pentru protecţia habitatelor și sectoare sensibile la nutrienți, inclusiv arii vulnerabile.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *