În Moldova va fi creată o agenţie de recuperare a bunurilor infracţionale

În Moldova va fi creată o agenţie de recuperare a bunurilor infracţionale

 

În Moldova va fi creată o agenţie de recuperare a bunurilor infracţionale. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în a doua lectură în şedinţa de azi a Parlamentului. 

Crearea Agenţiei are drept scop dezvoltarea capacităţii şi instrumentelor necesare recuperării bunurilor din infracţiuni, în special a celor de corupţie şi spălare a banilor.
 
Agenţia se va ocupa de efectuarea investigaţiilor financiare paralele şi întocmirea proceselor verbale de consemnare a rezultatelor acestora, evaluarea şi administrarea bunurilor infracţionale indisponibilizate; ţinerea evidenţei cu privire la bunurile indisponibilizate şi confiscate, inclusiv în baza solicitărilor din partea autorităţilor competente de peste hotare, negocierea repatrierii valorii bunurilor infracţionale, cooperarea internaţională şi schimbul de informaţii cu autorităţi competente de peste hotare şi altele.
 
Agenţia va avea statut de subdiviziune autonomă în cadrul Centrului Naţional Anticorupţie şi va avea buget separat stabilit de CNA. Instituţiei îi vor reveni 3% din valoarea bunurilor sau activelor recuperate.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *