În Moldova va fi implementată o evaluare strategică de mediu

În Moldova va fi implementată o evaluare strategică de mediu

 

Peste un an în Moldova va intra în vigoare Legea privind evaluarea strategică de mediu, adoptată anterior în Parlament și publicată în ultimul Monitor Oficial.

Scopul acestei legi este instituirea unui cadru juridic de efectuare a evaluării strategice de mediu în vederea asigurării unui înalt nivel de protecție a mediului, prevenirii sau diminuării impactului negativ asupra mediului, inclusiv a celui legat de sănătatea populaţiei, a consecințelor unor planuri și programe.

Drept obiect ale evaluării strategice de mediu vor servi proiectele planurilor și programelor elaborate la nivel național și local, care pot exercita un impact semnificativ asupra mediului din Moldova sau din statele vecine.
Evaluarea strategică de mediu reprezintă evaluarea posibilelor efecte ecologice, inclusiv asupra sănătăţii populației, întocmirea raportului de mediu, consultările cu autoritățile publice, publicul, interesate de rezultatele realizării documentelor de politici, precum și efectuarea, după caz, a consultărilor transfrontaliere, luarea în considerare a concluziilor raportului de mediu și a rezultatelor consultărilor la adoptarea deciziei și informarea cu privire la decizia adoptată.

Evaluarea strategică de mediu se efectuează asupra planurilor și politicilor elaborate în domeniul agriculturii, silviculturii, pisciculturii, energeticii, industriei, transporturilor, gestionării deșeurilor, gestionării resurselor acvatice, telecomunicațiilor, turismului, folosinței funciare, planificării teritoriilor urbane și rurale (documentația privind urbanismul și amenajarea teritoriilor, inclusiv planurile și programele de amenajare a teritoriului la nivel național,  regional și raional și planurile urbanistice generale).

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *