Întreprinderile afiliate SA „Moldovagaz” vor fi reorganizate

Întreprinderile afiliate SA „Moldovagaz” vor fi reorganizate

 

In 2020 prin crearea unei singure companii de distribuție.

Potrivit Moldovagaz, separarea operatorilor sistemelor de transport este o altă prioritate a anului 2020 impusă
de legislația în vigoare. Legea cu privire la gazele naturale prevede expres necesitatea asigurării independenței
operatorilor sistemelor de transport gaze.

Totodată, în acest an Moldovagaz anunță că va identifica proiecte noi de dezvoltare ale activităților
nereglementate.

Un proiect aparte va viza dezvoltarea stațiilor de alimentare a autovehiculelor cu gazele naturale
comprimate (SAAGC) pe întregul teritoriu al RM, inclusiv prin asigurarea unor parteneriate cu autoritățile
administrației publice locale.

În cadrul ședinței, președintele Consiliului de Administrație Moldovagaz a solicitat optimizarea maximă a
bugetelor pentru 2020, planurilor de investiții, utilizarea rezervelor interne pe toate dimensiunile de activitate
pentru consolidarea eforturilor în vederea realizării planurilor propuse și eficientizării activității tuturor
întreprinderilor.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *