La Chișinău va fi discutate startup-urile TIC

La Chișinău va fi discutate startup-urile TIC

 

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor al Moldovei va organiza în perioada 28-29 martie un eveniment special.  

La Chișinău  va avea locForumul regional al Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor pentru Europa și CSI „Consolidarea capacităților inovației în ecosistemul centrat pe TIC și încurajarea creșterii startup-urilor TIC”.

 

Potrivit comunicatului ministerului de resort, la lucrările Forumului vor participa reprezentanți ai instituțiilor responsabile pentru politică și adoptarea deciziilor, ai autorităților de reglementare, legislatori, operatori de telecomunicații, producători de echipamente de telecomunicații, dezvoltatori software, mediul științific, precum și reprezentanți ai societății civile și ai altor organizații interesate, inclusiv, ai organizațiilor specializate în chestiunile de dezvoltare și finanțare din țările CSI și Europa.Forumul va deveni o platformă pentru consolidarea cooperării regionale, schimbul de informații și discutarea chestiunilor privind inovarea și start-upurile în domeniul TIC, precum și pentru stabilirea unui dialog constructiv între reprezentanții guvernelor, organizațiilor internaționale, regionale și naționale, cei ai industriei și mediului științific din țările CSI și Europa.

În special, la Forum vor fi examinate următoarele subiecte:

  • crearea ecosistemului incluziv de inovare centrat pe TIC;

  • rolul actorilor naționali și internaționali în încurajarea creșterii startup-urilor TIC;

  • dezvoltarea tehnologiilor viitoare: oportunități, provocări și strategii de afaceri;

  • perfecționarea culturii antreprenoriale și a abilităților de afaceri ale tuturor părților interesate;

  • mecanismele de finanțare în interesul cercetărilor aplicate, inovărilor și dezvoltării;

  • protecția proprietății intelectuale; integrarea inovațiilor și antreprenoriatului în sistemul de învățămînt; cooperarea internațională multilaterală pentru promovarea inovațiilor TIC regionale.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *