Moldova şi China vor semna un acord de comerț liber

Moldova şi China vor semna un acord de comerț liber

 

Moldova va iniţia în curînd negocierile cu China privind semnarea Acordului de comerţ liber între RM şi RPC.

Preşedintele Moldovei, Igor Dodon, a semnat decretul despre iniţierea negocierilor pe marginea proiectului acordului respectiv.
Anterior vicepremierul Octavian Calmîc, ministru al Economiei şi Infrastructurii, a menţionat că Moldova planifică să iniţieze negocierile oficiale cu China privind semnarea Acordului de comerţ liber pînă la finele anului 2017 sau în prima jumătate a anului 2018. El a specificat că se prevede să se obţină primele rezultate ale negocierilor cu China în primăvara anului 2018, după care se aşteaptă de a primi mandatul pentru semnarea Acordului de comerţ liber între RM şi RPC.

Octavian Calmîc a specificat că acest document va fi un pas important pentru dinamizarea relaţiilor comercial-economice şi intensificarea comerţului dintre ţările noastre, realizarea noilor proiecte investiţionale.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii a subliniat că în ansamblu Acordul de comerţ liber cu China este foarte avantajos pentru Moldova şi poate atribui un nou impuls creşterii economiei, contribui la majorarea suplimentară a PIB-ului, extinderea exportului de producţie, îndeosebi, agricolă. Experţii au remarcat potențialul bun al creşterii exporturilor moldoveneşti de nuci, mere, floarea soarelui, sucurilor, vinurilor în China, deoarece, în această ţară, la produsele respective se aplică acum 20% taxe vamale.

După cum a menţionat Octavian Calmîc, Moldova, în cadrul Acordului de comerţ liber cu China, va discuta despre liberalizarea comerţului de producţie atît industrială, cît şi agricolă. Totodată, pentru produsele sensibile se prevede aplicarea unor măsuri de protecţie, stabilirea de cote pentru livrarea fără taxe a producţiei cu stabilirea taxelor pentru importul de mărfuri peste aceste cote.

Pentru produsele mai puţin sensibile se prevede diminuarea pe etape a taxelor vamale, iar la mărfurile cu care nu sînt probleme deosebite taxele vamale vor fi anulate. Printre sectoarele sensibile pentru Moldova, unde există riscuri, au fost nominalizate domeniile de fabricare a produselor din carne şi lapte şi zahărului.

Octavian Calmîc a subliniat disponibilitatea părţii moldoveneşti de a aplica diverse măsuri pentru protecţia pieţei autohtone la majorarea considerabilă a livrărilor de produse agricole chineze cu peste 15% anual, amintind despre posibilitatea aplicării măsurilor de protecţie, antidumping, compensatorii etc.

Referindu-se la riscurile pentru economia moldovenească, el a specificat că Moldova are deja o economie deschisă şi taxe vamale mici la importuri, care constituie în medie 5%, iar pentru mai multe mărfuri industriale ele sînt aproape sau egale cu zero, de aceea, companiile ţării se află în condiţii de concurenţă deschisă.

Ministerul Economiei şi Infrastructurii a susţinut un şir de consultări cu reprezentanţii cercurilor de afaceri din ţară pentru evaluarea riscurilor la semnarea Acordului de liber comerţ. La negocierile cu partea chineză se va acorda atenţie susţinută problemei calităţii producţiei, protecţiei proprietăţii industriale, regulilor originii mărfurilor etc.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *