Pe piața telefoniei fixe din Moldova continuă declinul

Pe piața telefoniei fixe din Moldova continuă declinul

 

Utilizarea serviciilor publice de telefonie fixă a fost în scădere continuă, fapt despre care vorbesc datele statistice cu privire la dinamica pieții serviciilor respective, prezentate de Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației. 

Conform datelor ANRCETI, în anul 2016, valoarea pieței respective a scăzut, față de anul 2015, cu 14 la sută și a alcătuit 876 mil. 91,5 mii lei. Această diminuare a fost cauzată de scăderea numărului de abonați și a traficului de voce în rețelele de telefonie fixă. Timp de un an numărul abonaților s-a micșorat cu circa 31,2 mii (-2,6%) și a însumat aproape 1 mil. 171,3 mii, iar volumul total de trafic - cu 266,2 mil. minute (-12,7%) și a alcătuit peste 1 mild. 823,9 mil. minute.

Potrivit datelor prezentate ANRCETI, din cei 22de furnizori activi de servicii de telefonie fixă, diminuarea numărului de abonați a fost determinată de micșorarea bazei de abonați ai S.A.”Moldtelecom” cu mai bine de 30,8 mii (-2,9%). Totodată, baza de abonați ai furnizorilor alternativi de telefonie fixă s-a redus cu 363 (-0,3%). Urmare a acestei evoluții, rata de penetrare a serviciilor de telefonie fixă la 100 de locuitori ai republicii a scăzut, față de anul 2015, cu 0,9 puncte procentuale, alcătuind 32,9%.

Micşorarea volumului total al traficului de voce în reţelele de telefonie fixă a fost cauzată de diminuarea tuturor tipurilor de trafic. Traficul iniţiat peste hotarele ţării şi terminat în reţelele fixe din Republica Moldova a scăzut cu 41,1%, traficul către alte reţele fixe - cu 37,4%, traficul către reţelele internaţionale - cu 25,4%, traficul către reţelele mobile – cu 10,3% și traficul de interconectare - cu 11,4%. În anul 2016, media lunară a traficului inițiat de la o linie de acces a fost de trei ore şi 18 minute, cu 27 minute mai puţin faţă de valoarea medie din anul 2015, un apel avînd o durată medie de 2,3 minute.

Potrivit datelor ANRCETI, diminuarea volumului total al veniturilor pe piața de telefonie fixă a fost determinată de scăderea vînzărilor realizate, practic, de toți furnizorii acestor servicii. Vînzările furnizorilor alternativi au scăzut cu 35,7 mil. lei (-53,3%) și au totalizat circa 31,3 mil. lei, iar vînzările S.A. ”Moldtelecom” s-au micșorat cu 106,6 mil. lei (-11,2 %) și au însumat844,8 mil. lei. Ca urmare a acestei evoluții, venitul mediu lunar per abonat (ARPU) s-a redus cu12,7% și a constituit circa 61,3 lei. S. A. ”Moldtelecom” a înregistrat un ARPU de 66,5 lei (în scădere cu 9%), iar furnizorii alternativi – un ARPU de 19,7 lei (în scădere cu 56,6%).

În ultimii zece ani, valoarea pieței serviciilor de telefonie fixă a scăzut de mai bine de 2,5 ori: de la 2,3 mild. lei, în anul 2007, la 876 mil. 91,5 mii lei, în anul 2016. Această scădere dramatică a fost cauzată de schimbarea preferințelor de consum ale populației și trecerea de la telefonia fixă la telefonia mobilă și la serviciile de Internet care sînt mai atractive și mai comode pentru comunicare.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *