Pentru a deveni cetățean RM va fi nevoie de 100 mii de euro

Pentru a deveni cetățean RM va fi nevoie de 100 mii de euro

 

Cetățenii străini sau apatrizi, care vor aplica pentru a obține cetățenia Republicii Moldova, vor trebui să ofere o contribuție nerambursabilă de cel puțin 100 de mii de euro în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă.

La fel, în cazul în care vor dori cetățenia țării noastre, solicitanții vor trebui să aibă o investiție făcută sau una planificată în domeniile strategice de dezvoltare, pentru o perioadă de cinci ani. Valoarea investiției nu trebuie să fie mai mică de 250 de mii de euro. Prevederile sunt incluse în proiectul Regulamentului cu privire la regulile de acordare a cetățeniei prin investiție, care a fost supus consultărilor publice. Acestea se încheie astăzi.

În prezent, Legea cetățeniei prevede că cetățeanul străin sau apatridul trebuie să ofere o contribuție în Fondul de investiții publice pentru dezvoltare durabilă sau să aibă o investiție pe teritoriul țării, însă nu sunt precizate sumele. Și asta pentru că Guvernul stabilește valoare minimă a contribuției.

Solicitările vor fi analizate de o Comisie de examinare a dosarului pentru obținerea cetățeniei prin participarea la programul de investiții în Republica Moldova. Comisia este o structură colegială al cărei secretariat este asigurat de Ministerul Economiei și are următoarea componență:

 • ministrul Economiei – președintele comisiei;
 • reprezentant al Ministerului Justiției – membru al comisiei;
 • reprezentant al Ministerului Finanțelor – membru al comisiei;
 • reprezentant al Ministerului Afacerilor iInterne – membru al comisiei;
 • reprezentant al Aparatului Președintelui Republicii Moldova – membru al comisiei.

Potrivit proiectului Regulamentului, se consideră că aplicantul întrunește condițiile de bună reputație economică și financiară dacă:

 • nu este condamnat și nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru comiterea mai multor infracțiuni;
 • nu deține credite sau împrumuturi bancare sau nebancare scadente nerambursate.

Pentru a-și justifica buna reputație economică și financiară, aplicantul va depune mai multe acte:

 • copia actului de identitate sau a pașaportului aplicantului;
 • copia actelor de constituire a persoanei juridice care practică activitatea de întreprinzător în care aplicantul este membru, asociat sau acționar sau actele de înregistrare a întreprinzătorului individual;
 • copia extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali, eliberat de organul înregistrării de stat;
 • copia actelor care confirmă dobândirea dreptului de proprietate a imobilului;
 • dovada emiterii hârtiilor de valoare eliberată de Comisia Națională a Pieței Financiare (în cazul societăţii pe acţiuni) ;
 • certificatele privind lipsa datoriilor faţă de bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat a aplicantului sau a societăților comerciale în care aplicantul, membrii familiei acestuia sau persoanele aflate la întreținere sunt membri, asociați sau acționari;
 • lipsa datoriilor la bugetul de orice nivel al statului a cărei cetățenie o deține, atât a aplicantului cât și a societăților comerciale în care are calitatea de membru, asociat sau acționar.

Evaluarea gradului de pericol sau risc pentru ordinea publică și securitatea statului și buna reputație economică și financiară se va efectua de către Comisie.

Amintim că, anterior, socialistul Vasile Bolea a propus un proiect de lege în care se menționa că străinii care doresc cetățenia Republicii Moldova vor trebui să dețină un million de euro în băncile comerciale din țară, pe care să nu-i retragă timp de trei ani. Deocamdată, acesta nu a fost examinat în plenul Parlamentului.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *