Procuratura trece la un nou sistem automatizat

Procuratura trece la un nou sistem automatizat

 

Din acest sfârşit de săptămână în toate organele procuraturii va fi implementat pentru utilizare Sistemul informaţional automatizat „Urmărirea peală: E-dosar”.

Anume începînd cu 1 iulie curent, potrivit ordinului procurorului general, Eduard Harunjen, toţi procurorii, consultanţii acestora şi specialiştii organelor procuraturii vor introduce zilnic informaţii despre acţiunile şi activităţile întreprinse în cadrul materialelor şi dosarelor penale.

„Dosarul electronic al urmăririi penale asigură diferite niveluri de acces securizat la date şi va permite procurorilor să gestioneze mai eficient dosarele penale şi să genereze statistici precise şi rapoarte, prin automatizarea procedurilor şi proceselor interne. Software-ul va acoperi toate etapele urmăririi penale, exercitate sau conduse de procuror, care le va oferi acces la date în timp real, reducînd astfel întîrzierile în luarea deciziilor referitoare la cauza penală. Totodată, va fi asigurat un proces mai transparent de luare a deciziilor în cadrul Procuraturii”, susţine procurorul general, Eduard Harunjen.

Sistemul va fi centralizat şi va integra funcţiile de înregistrare, prelucrare, administrare şi raportare efectuate în cadrul sistemelor de evidenţă existente în organele procuraturii, şi va permite gestionarea altor tipuri de informaţii. De asemenea, acesta conţine modele electronice ale actelor procesuale care vor permite standartizarea şi unificarea practicii procurorilor, precum şi va exclude posibilitatea unor eventuale pierderi sau substituiri ale materalelor din dosare.

Pe viitor, Sistemul se va integra cu modulele din sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne, Centrului Naţional Anticorupţie, Serviciului Vamal, Ministerului Justiţiei, Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi ale altor autorităţi publice centrale.

Printre avantajele de bază ale implementării respectivului Sistem informaţional sunt:

- sigurarea evidenţei unificate şi a interacţiunii informaţionale a organelor de urmărire penală, organelor procuraturii, instanţelor judecătoreşti şi organelor de executare a pedepsei privative de libertate;

- asigurarea unui tablou informaţional complex al activităţii de urmărire penală;

- respectarea disciplinei executorii în procesul de înregistrare şi evidenţă a infracţiunilor şi a instrumentării dosarelor penale;

- securizarea proceselor de prelucrare şi păstrare a datelor colectate în cadrul urmăririi penale;

- evitarea dublării de resurse şi competenţe în cazurile gestionate de organele de urmărire penală;

- perfecţionarea posibilităţilor de analiză statistică şi criminologică etc.

Instrumentul a fost elaborat de compania estoniană „Andmevara”, specializată în soluţii informatice pentru instituţii publice de divers rang. Dezvoltarea şi implementarea sistemului (componentele software şi hardware), se estimează la circa 95 mii de dolari SUA, în acest scop fiind utilizate mijloace ale bugetului instituţional din contul suportului pentru reforma justiţiei, acordat de către Uniunea Europeană.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *