Tipul serviciilor medicale contractate în Republica Moldova vor fi făcute publice

Tipul serviciilor medicale contractate în Republica Moldova vor fi făcute publice

 

Spectrul şi tipul serviciilor medicale contractate de prestatorul de servicii medicale şi contractul încheiat cu CNAM va fi publicat pe paginile web oficiale ale instituţiilor.

Deputaţii au votat, în lectură finală, modificări în acest sens.

Prevederile se referă la publicarea, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de acordare a asistenţei medicale, a informaţiei despre numărul contractului şi data când acesta a fost încheiat cu prestatorul de servicii medicale, spectrul şi tipul serviciilor medicale contractate, precum şi volumul şi modul de virare a mijloacelor financiare pentru serviciile medicale.

Aceste date vor fi publicate atât pe pagina oficială web a Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină, cât şi pe cea a prestatorului de servicii.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *