ANRE a efectuat un control la SA ”Apă Canal Chișinău”

ANRE a efectuat un control la SA ”Apă Canal Chișinău”

 

Licențierea, monitorizarea și elaborarea actelor de reglementare în domeniul serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare au constituit subiectul audierilor publice.

Directorul general al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Tudor Copaci, a menționat că din anul 2014, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, ANRE a început reglementarea acestui serviciu.

Cu referire la monitorizarea și controlul activității operatorilor sistemelor publice de alimentare cu apă și de canalizare, oficialul a informat că a fost efectuat controlul activității licențiate la SA ”Apă Canal Chișinău”.

În urma acestuia au fost identificate mai multe deficiențe de funcționalitate a programelor informatice de evidență contabilă, nu a fost respectat principiul de repartizare a cheltuielilor conform cerințelor metodologiei pentru determinarea, aprobarea și aplicarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă. De asemenea, nu s-a respectat principiul eficienţei maxime la costuri minime și nu au fost justificate cheltuielile în cadrul achiziţiilor de bunuri, lucrări şi servicii.

Potrivit directorului, ANRE a monitorizat și activitatea economico-financiară a operatorilor care prestează servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare la nivel de regiuni, raioane, municipii și orașe.

Totodată, Tudor Copaci a spus că 22 de operatori au depus cereri de avizare și aprobare a tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate. Pentru 3 operatori, S.A. „Apă — Canal Chișinău”, Î.M. „Apă — Canal” Ungheni, Î.M. „Apă — Canal” Cahul  acestea au fost deja aprobate. Pentru ceilalți operatori dosarele se examinează.

La fel, oficialul a informat că cele mai multe petiții venite de la consumatorii casnici se referă la facturare și contractare, având ca motiv refuzul furnizorului de a încheia contracte individuale privind prestarea serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *