Câţi bani au fost redobândiţi în urma furtului miliardului?

Câţi bani au fost redobândiţi în urma furtului miliardului?

 

Din momentul retragerii licențelor, Băncii de Economii, „Băncii Sociale” şi „Unibank” sa încasat suma totală de 847,660 de milioane de lei.

Încasările din rambursarea creditelor dețin ponderea cea mai mare în total rambursări ale creditelor și comercializarea gajului, fapt ce facilitează procesul de recuperare a creditelor de urgență oferite de BNM, spun reprezentanţii Băncii Naţionale, notează Independent.md

Astfel, mijloacele disponibile în conturile Băncii de Economii, „Băncii Sociale” şi „Unibank” la data retragerii licențelor, cât și mijloacele încasate ulterior de lichidatori sunt utilizate pentru efectuarea cheltuielilor aferente procesului de lichidare, precum și pentru onorarea creanțelor Ministerului Finanțelor.

Din data retragerii licențelor și până la 30 iulie curent, lichidatorii băncilor au achitat Băncii Naționale și Ministerului Finanțelor o parte din datoriile aferente creditelor de urgență acordate băncilor până la numirea lichidatorilor, care conform ordinii onorării claselor de creanțe sunt în prima clasă de creanțe pentru achitare.

„Lichidatorii celor trei bănci continuă să întreprindă acțiuni legale aferente recuperării creditelor. Astfel, lichidatorii colaborează cu organele de anchetă şi organele judiciare, realizează măsuri organizatorice privind comercializarea activelor aflate în proprietatea băncilor şi continuă lucrul cu debitorii, scopul final fiind rambursarea creditelor şi achitarea creditelor de urgență acordate de BNM”, anunţă Banca.

În perioada noiembrie 2014 – octombrie 2015, Banca Națională a Moldovei a acordat Băncii de Economii „Banca Socială” și „Unibank” credite de urgență asigurate cu garanții de stat, în sumă totală de 14,121,758,000.0 lei, după cum urmează:

Banca de Economii – 9,273,217,000.0 lei;
„Banca socială” – 2,700,000,000.0 lei;
„Unibank” – 2,148,541,000.0 lei.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *