Fructele și legumele din Moldova vor fi supuse controlului de calitate.

Fructele și legumele din Moldova vor fi supuse controlului de calitate.

Fructele și legumele proaspete vor fi supuse controlului de conformitate cu cerințele de calitate.

Comisia agricultură și industrie alimentară a dezbătut proiectul de lege cu privire la controlul de conformitate
cu cerințele de calitate pentru fructele și legumele proaspete și îl va propune plenului Parlamentului pentru votare
în lectura a doua.

Controlul va fi efectuat la toate etapele lanțului alimentar până la consumatorul final și se va aplica persoanelor
fizice și juridice, excepție fiind sectorul casnic. Controalele de conformitate vor fi efectuate de Agenția Națională
pentru Siguranța Alimentelor, care va monitoriza și stabili un sistem de control, inclusiv prin evaluarea riscurilor.
Controlul de conformitate va asigura respectarea parametrilor comerciali în cazul fructelor și legumelor proaspete
pe întreg lanțul de comercializare.

În prezent, fructele și legumele care sunt plasate în lanțul alimentar nu sunt etichetate, sortate sau calibrate conform
cerințelor de calitate, iar prețul acestora este standard pentru un amestec de clase, soiuri sau calibru, fapt care
dezavantajează consumatorii.

Certificatele de conformitate a calității fructelor și legumelor proaspete vor fi eliberate gratuit de către organul
de control, pe suport de hârtie sau în format electronic. Totodată, organul de control va crea o bază de date a
agenților economici din lanțul alimentar, implicați în activități ce țin de sectorul fructelor și legumelor proaspete.

Potrivit autorilor proiectului, odată cu instituirea acestui sistem de control, Republica Moldova ar putea solicita
Comisiei Europene de a fi inclusă în Lista țărilor terțe a căror controale de conformitate cu standardele specifice
de comercializare au fost recunoscute ca fiind echivalente cu cerințele UE.

Proiectul va ajusta legislația națională la normele și practicile UE, asigurând un cadru legal eficient pentru sporirea
calității fructelor și legumelor proaspete, limitarea importului, majorarea exportului și protejarea drepturilor
consumatorilor.

Proiectul de lege urmează a fi examinat și votat de plenul Parlamentului.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *