Lege nouă cu privire la delimitarea proprietății publice

Lege nouă cu privire la delimitarea proprietății publice

 

Proiectul unei noi legi cu privire la delimitarea proprietății publice a fost aprobat de Guvern.

Deși legea în vigoare reglementează delimitarea proprietății publice a statului de proprietatea publică a unităților administrativ teritoriale (UAT), aceasta nu prevede mecanismul prin care se efectuează acest proces. 

Proiectul noii legi specifică responsabilitățile autorităților în delimitarea proprietății publice și înregistrarea acesteia.

Potrivit proiectului, nu pot fi înstrăinate în capitalul social al persoanelor fizice bunuri (în special terenuri) din patrimoniul public de stat sau al UAT. Acestea nu pot fi supuse urmăririi silite, nu pot fi introduse în masa debitoare în cazul insolvabilității, nu pot fi puse în gaj sau constitui obiect al unor garanții reale.

Terenurile din proprietatea statului sau a UAT se înstrăinează cu titlu gratuit persoanelor în cazul lichidării consecințelor unor calamități naturale, pentru construcția de case individuale cetățenilor sau în posesia unor parcuri industriale.

Cheltuielile aferente delimitării și înregistrării proprietăți publice urmează a fi aprobate anual în Programul de stat pentru delimitarea proprietății publice. De asemenea, în acest scop vor putea fi atrase și alte mijloace, de exemplu granturi de la donatorii străini sau locali.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *