Legea concurenței a fost modificată

Legea concurenței a fost modificată

Modificarile vor fi publicate mâine în Monitorul Oficial.

Potrivit noilor reglementări, actele legislative speciale în domeniul mass-media vor prevedea praguri
privind notificarea concentrărilor economice, altele decât cele stipulate actualmente, în legislație. În prezent,
articolul 22 alin. (1) al Legii concurenței prevede că operaţiunile de concentrare economică sunt supuse
evaluării şi urmează a fi notificate Consiliului Concurenţei înainte de punerea în aplicare, atunci când cifra
totală de afaceri realizată cumulativ de întreprinderile implicate, înregistrată în anul anterior operaţiunii,
depăşeşte 25 mln lei şi există cel puţin două întreprinderi implicate în operaţiune care au realizat pe teritoriul
Republicii Moldova, fiecare în parte, o cifră totală de afaceri mai mare de 10 mln lei în anul anterior operaţiunii.

Totodată, Consiliul Audiovizualului va prezenta anual, până la data de 1 martie, Consiliului Concurenţei
un raport privind beneficiarii efectivi în domeniul audiovizualului.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *