Legea pentru prevenirea și finanțării terorismului va fi publicată în MO

Legea pentru prevenirea și finanțării terorismului va fi publicată în MO

 

Decretul de promulgare şi Legea pentru combaterea spălării banilor și finanțării terorismului va fi publicată în numărul de al Monitorului Oficial al R.M.

Documentul adoptat de Legislativ prevede crearea unui Serviciu de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, care va fi autoritate publică independentă.

Potrivit legii, printre atribuțiile Serviciului vor fi primirea, înregistrarea, analiza și prelucrarea informaţiilor privind activităţile şi tranzacţiile suspecte de spălare a banilor, infracţiunilor asociate spălării banilor şi de finanţare a terorismului. Informațiile vor fi transmise organelor competente. Totodată, autoritatea va sesiza organele de drept competente, imediat ce stabileşte suspiciuni de infracțiune și va efectua investigaţii financiare în scopul identificării originii bunurilor suspecte. Noua structură va fi persoană juridică de drept public, va dispune de ştampilă și cont trezorerial.

Prezenta lege intră în vigoare la data publicării, cu excepția art. 35 alin. care va intra în vigoare la data adoptării legii cu privire la procedura de constatare a încălcărilor în domeniul spălării banilor și finanțării terorismului și modul de aplicare a amenzii, şi a art. 14 alin. (20), care va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2019. Legea mai stabileşte că Guvernul, în termen de 30 zile, va numi conducerea și va aproba structura şi efectivul limită al Serviciului la propunerea directorului. Autoritatea va elabora şi prezenta Guvernului raportul anual de activitate, până la 30 aprilie. Toate drepturile şi obligaţiile Centrului Naţional Anticorupţie şi Serviciului Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor din cadrul CNA în acest domeniu, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se transmit Serviciului nou creat.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *