Ministerul Finanţelor propune reorganizarea Serviciului Fiscal

Ministerul Finanţelor propune reorganizarea Serviciului Fiscal

Ministerul Finanţelor propune reorganizarea Serviciului Fiscal în cadrul proiectului Legii cu privire la Serviciul Fiscal de Stat (SFS). 

De la 1 aprilie 2017, SFS va activa în calitate de autoritate administrativă cu statut de persoană juridică, însă în subordinea Ministerului Finanţelor.

Proiectul prevede că SFS va avea un director şi patru vicedirectori. Pentru administrarea fiscală va fi creat un consiliu executiv. Componenţa acestuia este aprobată de directorul SFS. Numărul maxim de angajaţi ai SFS nu va depăşi 1892 de persoane.

În noul proiect se menţionează că SFS se va ocupa de organizarea sistemului de management în domeniul administrării fiscale, administrarea impozitelor şi altor venituri la bugetul public naţional.

De asemenea, SFS acordă servicii pentru contribuabili, constată infracţiuni, previne şi combate încălcările fiscale, inclusiv evaziunile fiscale, efectuează controlul fiscal, se ocupă de executarea silită a restanţelor şi altor plăţi neachitate în termen la bugetul public naţional.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *