Noi detalii despre admiterea la studii superioare de licenţă, sesiunea 2017-2018

Noi detalii despre admiterea la studii superioare de licenţă, sesiunea 2017-2018

 

Ministerul Educaţiei a aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licenţă pentru anul universitar 2017 – 2018.

Pentru sesiunea de admitere 2017, care se va desfăşura în perioada 24 iulie – 9 august, au fost extinse posibilităţile de depunere a actelor de studii, iar anumite categorii de candidaţi vor beneficia de facilităţi, inclusiv cei care vor opta pentru specialităţi pedagogice.  

Şi în sesiunea de admitere 2017 candidaţii la studii superioare de licenţă vor putea să se înscrie la concurs concomitent la mai multe specialităţi din diverse domenii de formare profesională, la una sau mai multe instituţii de învăţământ superior, însă vor putea fi acceptaţi la o singură specialitate în cadrul unei singure instituţii de învăţământ superior, unde vor depune documentele în original, în termenele stabilite.

La concursul de admitere se pot înscrie titularii diplomelor de bacalaureat, diplomelor de studii medii de specialitate sau actelor de studii echivalente celor efectuate în străinătate, recunoscute de către structura abilitată pentru recunoaşterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor din cadrul Ministerului Educaţiei. 

Regulamentul-cadru prevede şi condiţiile de înscriere pentru persoanele care doresc să obţină a doua specialitate la studii superioare de licenţă. Potrivit legii, un candidat declarat admis la studii superioare de licenţă poate beneficia de finanţare de la buget o singură dată, de aceea candidaţii care vor opta pentru locuri cu finanţare din buget, vor prezenta la Comisia de admitere în instituţia aleasă o adeverinţă ce va confirma modalitatea studiilor superioare realizate, eliberată de instituţia de învăţământ pe care au absolvit-o.

Ministerul Educaţiei a prevăzut şi în sesiunea 2017 facilităţi la admitere pentru anumite categorii de persoane social-vulnerabile. Astfel, pentru categoria respectivă de candidaţi vor fi repartizate 15% din numărul de locuri bugetare prevăzute în planul de înmatriculare pentru fiecare specialitate/domeniu de formare profesională. La categoria de 15% se va acorda prioritate copiilor rămaşi fără ocrotire părintească şi copiilor cu grad de dizabilitate sever sau accentuat. Totodată, categoria respectivă de candidaţi poate participa concomitent la concursul general de admitere.

În acest an, sunt prevăzute facilităţi la admitere pentru persoanele care doresc să facă studii superioare în domeniile de formare profesională Ştiinţe ale educaţiei şi Educaţie şi formarea profesorilor. Candidaţii cu recomandări la studii eliberate de către structurile locale de specialitate în domeniul învăţământului şi candidaţii care provin din familii de cadre didactice (unul sau ambii părinţi) vor fi înscrişi în afara concursului, la locurile cu finanţare din buget, în limita locurilor prevăzute în planul cu finanţare bugetară pentru domeniile respective. Aceştia vor beneficia de cămin pe parcursul întregii perioade de studii, bursă majorată şi angajare în câmpul muncii după absolvire.

Au dreptul să fie acceptaţi în afara concursului, în limita locurilor prevăzute în planul de înmatriculare cu finanţare bugetară, deţinătorii premiilor de gradul I-III (diplome şi medalii de aur, argint, bronz), obţinute în ultimii trei ani la olimpiadele internaţionale şi naţionale, la competiţiile sportive europene şi mondiale, în corespundere cu rigorile stabilite.

Regulamentul prevede condiţii de admitere şi pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ preuniversitar din localităţile de est şi din municipiul Bender, inclusiv pentru cei care au studiat potrivit programelor de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova. Categoria respectivă de candidaţi beneficiază şi în acest an de locuri speciale, finanţate din buget, inclusiv de bursă şi cazare prioritară în căminele studenţeşti. Pentru a facilita modalitatea de depunere a actelor de studii, la solicitarea cetăţenilor, în acest an înscrierea la concurs se poate face în numele candidatului, de către o altă persoană, pe bază de procură.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *