O nouă decizie privind stabilirea vacanţelor în grădinițele din țară

O nouă decizie privind stabilirea vacanţelor în grădinițele din țară

 

Perioada de vacanţă în grădinițe va fi stabilită de către Administrația Publică Locală (APL) și conducerea instituțiilor.

În urma consultării părinților, potrivit unor modificări ce urmează a fi operate de către ministerul Educației la proiectul Regulamentului-tip de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie.

Decizia privind perioada vacanței în grădinițe va fi luată până la 1 decembrie a anului în curs și va fi adusă la cunoștința tuturor părinților cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii acesteia.

În perioada vacanței instituției, APL şi conducerea grădiniței, vor lua măsuri de încadrare a copiilor în instituții din raza unității administrativ-teritoriale, care vor funcţiona în această perioadă şi care vor putea oferi părinților alte alternative precum: centre comunitare, tabere cu sejur de zi, grupe de serviciu ș.a.

Ministerul Educației a mai precizat că decizia a fost luată în urma unor consultări publice repetate cu părinții și reprezentanții Administrațiilor Publice Locale.

Ministerul Educație a prezentat în luna martie curent un nou Regulament de organizare și funcționare a instituției de educație timpurie, care prevedea că pe timp de vară grădinițele nu vor funcționa 42 de zile, fapt ce i-a revoltat pe mulți dintre părinți. Conform documentului, în această perioadă urmau a fi realizate lucrări de igienizare, de reparaţii curente/capitale sau dezinsecţie, precum și acordarea concediilor personalului instituției.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *