Pașapoartele ar putea fi valabile 10 ani

Pașapoartele ar putea fi valabile 10 ani

 

Valabilitatea pașapoartelor ar putea fi extinsă cu trei ani iar grupa sangvină și noțiunea de naționalitate ar putea fi excluse.

Prevederile se regăsesc într-un document de modificare a Legii privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte. O altă modificare se referă la faptul că părinții sau reprezentanții minorilor nu vor mai semna în pașapoartele copiilor, care au împlinit 14 ani.

Propunerea de excludere a mențiunii privind grupa sangvină din buletinul de intentitate și din pașaportul cetățeanului, din cel diplomatic și din cel de serviciu se impune în contextul ajustării cadrului normativ-legal național la prevederile internaționale. Și asta pentru că informația despre grupa sangvină de pe actul de identitate nu întotdeauna este un element definitoriu de stabilire a corelației fiabile dintre deținătorul actului de identitate și grupa sangvină propriu-zisă din mai multe considerente.

Autorii consideră că grupa sangvină nu este un identificator unic al persoanei, deoarece aceeași grupă sangvină o poate avea mai multe persoane. La fel, autorii invocă că se atestă cazuri când datele despre grupa sangvină de pe actul de identitate nu corespund realității pe motiv că au fost introduse greșit sau determinate eronat de instituția medicală.

Un alt set de modificări se referă la aplicarea semnăturii reprezentantului legal în actele de identitate, în special când numele minorului nu corespunde cu numele reprezentantului legal. Acest lucru generează dificultăți titularilor la traversarea frontierei. Prin urmare, proiectul prevede aplicarea în exclusivitate a semnăturii titularului care a împlinit vârsta de 14 ani – vârstă prevăzută pentru dobândirea capacității de exercițiu limitată. Iar în cazul titularului cu vârsta sub 14 ani și al celui care nu poate aplica semnătura sa, se va aplica un simbol special în condițiile prevăzute de Guvern.

Totodată, pentru corelarea cu prevederile Legii privind actele de stare civilă, care operează cu termenul ”naționalitate” în sens de apartentență etnică, se propune excluderea cuvântului ”naționalitate” la art. 2 alin. (7), care este utilizat cu sensul de cetățenie și are caracter confuz. Articolul invocat se referă la datele care trebuie să se conțină în pașapoarte și documentele de călătorie.

În prezent, tehnologiile de înscrire și citire a datelor ce se conțin în mediul de stocare electronică a datelor au avansat esențial și asigură un nivel sporit de securitate a datelor cu caracter personal. Din aceste considerente, se propune extinderea termenului de valabilitate al pașaportului de la 7 la 10 ani pentru persoanele cu vârsta peste 16 ani.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *