Perioada de tranziție a universităților la autonomie financiară a fost prelungită

Perioada de tranziție a universităților la autonomie financiară a fost prelungită

Astfel, aceasta se va încheia până la sfârșitul lui 2019.

Perioada de tranziție la modul de funcționare a instituțiilor de învățământ superior de stat în condiții de autonomie
financiară a fost prelungită cu un an. Astfel, aceasta se va încheia până la sfârșitul lui 2019. Decizia a fost
aprobată de guvern. Potrivit hotărârii, ministerele de resort vor distribui în anul 2019 alocații instituțiilor de
învățământ superior din subordine pentru prestarea serviciilor educaționale.

Secretarul general de stat al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Igor Șarov, a afirmat că finanțarea
bugetară a învățământului superior urmează a se face prin finanțare standard per student și coeficient de ajustare,
prevedere care urmează a fi implementată după aprobarea unei metodologii bazată pe indicatori de performanță,
atât pe linia de cercetare și transfer de cunoștințe, cât și pe linia de predare și învățare. Un proiect al acestei
metodologii a fost deja elaborat de Ministerul Educației și urmează a fi pus în aplicare în anul 2019, după un
proces de pregătire suplimentară pentru toții actorii universitari. Perioada de tranziție a universităților la modul
de funcționare în condiții de autonomie financiară a fost inițiată în anul 2013 și urma să se încheie în anul 2018.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *