Persoanele fizice pot să-și declare veniturile până pe 2 mai

Persoanele fizice pot să-și declare veniturile până pe 2 mai

 

Contribuabilii, persoane fizice, mai au la dispoziție această săptămână să depună declarația privind impozitul de venit, pentru perioada fiscală 2016.

Declarațiile vor putea fi prezentate până la data de 2 mai. Pentru a facilita depunerea declarațiilor și a se conforma posibilităților contribuabililor, Serviciul Fiscal de Stat a stabilit orarul orelor de muncă după cum urmează:

 • 29 aprilie – sâmbătă: de la ora 08:00 până la 17:00;
 • 30 aprilie 2017 – duminică: de la ora 08:00 până la 17.00.

Persoanele fizice, care nu desfășoară activitate de întreprinzător, au obligația de a prezenta Declarația privind impozitul pe venit în următoarele condiții:

 • lucrează la două sau mai multe locuri de muncă, unde obțin salariu care, cumulativ, depășește suma totală de 29.640 lei pe an;
 • au obținut venituri atât sub formă de salariu, cât și din vânzarea proprietății, a căror sumă totală depășește 29.640 lei pe an;
 • nu au primit salariu, dar au obținut venituri cumulativ de la vânzarea proprietății (case, apartamente, mașini etc.) sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depășesc suma scutirii personale de 10.128 lei;
 • își schimbă domiciliul permanent din Republica Moldova în altă țară;
 • solicită spre restituire impozitul pe venit achitat în plus;
 • direcționează un cuantum procentual 2% din impozitul pe venit calculat anual la buget.

De asemenea, au obligația de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit și persoanele fizice – cetățeni străini sau apatrizi, care au obținut statutul de rezident al Republicii Moldova. Mai exact, se află pe teritoriul Republicii Moldova mai mult de 183 de zile, în orice perioadă de 12 luni, ce se începe sau se termină în anul fiscal dat, în condițiile stabilite pentru persoanele fizice rezidente.

Pentru persoanele fizice, impozitul pe venit pentru anul fiscal 2016, se determină conform cotelor stabilite în mărime de:

 • 7% din venitul anual impozabil ce nu depășește suma de 29.640 lei;
 • 18% din venitul anual impozabil ce depășește suma de 29.640 lei.

La calcularea obligației fiscale pentru anul 2016, contribuabilii persoane fizice cetățeni beneficiază de scutirile prevăzute de Codul fiscal. Suma scutirii personale pentru anul 2016 constituie 10.128 lei. Persoanele căsătorite sunt în drept să beneficieze de scutirea pentru soție/soț în aceeași mărime. Pe lângă aceasta, Codul fiscal stabilește un nivel majorat al scutirii personale, în sumă de 15.060 lei pe an, pentru anumite categorii de persoane, și anume:

 • participanții la acțiunile de lichidare a consecințelor avariei de la Cernobîl;
 • părinții și soțiile (soții) participanților căzuți sau dați dispăruți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității teritoriale și independenței Republicii Moldova, cât și în acțiunile din Afganistan;
 • invalizii, ca urmare a participării la acțiunile de luptă menționate mai sus;
 • invalizii de război, din copilărie și cei de gradul I și II;
 • pensionarii – victime ale represiunilor politice.

Totodată, mărimea scutirii pentru persoanele întreținute constituie 2.256 lei.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *