Transnistria va modifica procesul de înregistrare a automobilelor străine

Transnistria va modifica procesul de înregistrare a automobilelor străine

 

Începând cu 2018, procedura de introducere temporară a automobilelor străine în Transnistria va fi simplificată.

Modificările țin de modalitatea de declarare şi vămuire. Persoanele fizice vor fi scutite de obligația de a completa declarații vamale, cu condiția prezentării, în punctul de trecere, a documentelor care confirmă utilizarea în scopuri personale a unității de transport, cu ulterioara înregistrare în sistemul informațional.

A fost exclusă procedura de determinare a costului vamal al unității de transport. Totodată, este prevăzută oportunitatea de transmitere (fără obținerea permisiunii din partea organului vamal şi fără declarație vamală) a unității de transport unei persoane terțe pentru a realiza deservirea tehnică, pentru reparații sau pentru păstrare, dar şi pentru utilizare – soţiei sau soţului şi rudelor apropiate ale declarantului. 

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *