Instalarea camerelor de supraveghere în Moldova

Instalarea camerelor de supraveghere în Moldova

 

Ce norme trebuie să respectăm?

Pentru ca instalarea camerei de supraveghere un loc pe unde trec mai mulți oameni să fie legală, trebuie
să vă înregistrați la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP), într-un Registru
public, în calitate de operator de date cu caracter personal.

Înregistrarea poate fi efectuată pe adresa www.registru.datepersonale.md, în conformitate cu prevederile
art. 23-28 din Legea privind protecția datelor cu caracter personal și Regulamentul Registrului de evidență a
operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012.

La fel, trebuie să elaborați un set de reguli interne de securitate, care să corespundă cerințelor față de asigurarea
securității datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaționale de date cu
caracter personal.

După ce ați parcurs etapele menționate, urmează să amplasați, la un loc vizibil, un aviz scris într-un limbaj
accesibil, în care să informați că perimetrul respectiv este monitorizat video. Astfel, orice persoană, care intră
în sediu sau trece pe alături, va ști că imaginea ei, colectată prin intermediul mijloacelor tehnice, este prelucrată
de un deținător de date cu caracter personal.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *