În 2016 în Moldova a scăzut utilizarea pesticidilor

În 2016 în Moldova a scăzut utilizarea pesticidilor

În anul 2016, pe o suprafaţa de peste 61 mii ha de teren din Moldova au fost efectuate lucrări agricole fără utilizarea pesticidelor, ceea ce este aproape de 2,5 ori mai mult decît în 2015. 

Despre aceasta a comunicat reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare, Marcela Stahi, vineri, la conferinţa "Economia Verde. Fabricat în Moldova".

Reprezentanţii autorităţilor publice şi ecologiştii au discutat foaia de parcurs pentru dezvoltarea economică verde a Moldovei. Aceasta include adoptarea legilor pentru susţinerea ei, realizarea produselor ecologice, sporirea eficienţei energetice.

Expertul Andrei Isac a spus că printre obiectivele foii de parcurs se numără utilizarea surselor de energie regenerabilă (eoliană, solară, de biomasă), fapt ce va reduce în RM emisiile anuale de gaze de seră cu 9 mii tone şi va micşora numărul deşeurilor solide cu 7 mii tone.

Reprezentantul Ministerului Economiei, Svetlana Ţurcanu, a menţionat că "un aspect important al dezvoltării economiei verzi este reducerea până la 100 km a arealului de consum al produselor agricole şi alimentare".

"Acesta este un impuls minunat pentru susţinerea producătorilor autohtoni", susţine ea.

Reprezentantul Ministerului Mediului, Maria Nagornaia, a menţionat că "economia verde presupune trecerea de la abordarea de consum a economiei faţă de mediul înconjurător, cînd natura este văzută ca obiect de îmbogăţire, la utilizarea raţională a resurselor naturale".

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *