Parlamentul a aprobat start-up viza pentru profesioniștii IT străini

Parlamentul a aprobat start-up viza pentru profesioniștii IT străini

 

Parlamentul a adoptat inițiativa legislativă a speakerului Adrian Candu care prevede acces facilitat pe piața muncii din țara noastră a profesioniștilor IT străini de înaltă calificare. 

Noile modificări vor crea unui cadru permisiv rapid și eficient pentru accesul în Moldova a persoanelor care investesc în IT, a specialiștilor din acest domeniu, precum și a familiilor lor, atât din țările membre UE, precum și non-UE.

Prin acest proiect se dorește eliminarea barierelor pentru specialiștii și managerii calificați în IT, la crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea industriei IT, la dezvoltarea de noi competenţe şi cunoştinţe, inovare şi oportunităţi economice sporite pentru Republica Moldova, precum şi la stimularea transferului tehnologic și investiţii în țară.

În același timp, facilitarea cadrului legal privitor la aflarea acestor categorii de străini pe teritoriul țării noastre va permite grupurilor atât multinaţionale, naționale, inclusiv startup-urilor, să valorifice şi să dezvolte în mod optim resursele umane în Republica Moldova.

Legea stipulează că specialiştii în domeniul tehnologiei informaţiei pot desfăşura activitatea pentru o perioadă de până la 90 de zile, calculate cumulativ pe parcursul unei perioade de 6 luni, în baza demersului persoanei juridice beneficiare din Moldova şi avizului emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei, a copiilor paşaportului naţional al străinului, contractului de prestări servicii, actelor de studii şi/sau calificare şi vizei de scurtă şedere, după caz.

De asemenea, persoana juridică beneficiară din R. Moldova, în termen de până la 3 zile lucrătoare de la data intrării în ţară a străinului, va prezenta autorităţii competente pentru străini declaraţia privind scopul şi durata aflării specialistului în ţară, cu anexarea actelor necesare.

Totodată, dreptul de şedere provizorie se acordă pentru o perioadă cumulativă de până la 4 ani, cu dreptul de prelungire, după caz, pentru o nouă perioadă similară. Dreptul de şedere provizorie a specialistului în domeniul tehnologiei informaţieise acordă la cererea străinului, în baza unui demers din partea persoanei juridice şi avizului emis de autoritatea competentă în domeniul tehnologiei informaţiei, precum şi a actelor necesare. În același timp, dreptul de şedere provizorie străinilor specialiștilor IT se acordă pentru o perioadă cumulativă de până la 2 ani, cu dreptul de prelungire, după caz, pentru o nouă perioadă indicată în contract.

În Republica Moldova, sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor îi revine o cotă de circa 8 procente din Produsul Intern Brut, însă industria IT are o cotă mult sub potențialul său – de circa 1 % din PIB. Astfel, obiectivul inițiativei este de a valorifica potențialul Republicii Moldova în domeniul IT prin atragerea investițiilor și noilor tehnologii în acest domeniu.

Potrivit MTIC, în țara noastră sunt înregistrate peste 400 de companii IT active, cu un număr de circa 20 de mii de angajați, dintre care nemijlocit în industria IT activează peste 10 mii de persoane. Numărul de companii în domeniul IT, cu capital total sau parțial străin, este extrem de redus – aproximativ 1 la sută din numărul total al companiilor cu capital autohton, ceea ce este sub media din țările dezvoltate, unde acest indicator este de aproximativ 45 de procente. În acelaşi timp, în pofida creşterii numărul de angajaţi IT, în sector se atestă un deficit substanţial de personal ănalt calificat, estimat la circă 1000 de persoane.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *