Prestatorii de servicii video, foto şi muzicale vor achita taxele de stat

Prestatorii de servicii video, foto şi muzicale vor achita taxele de stat

 

Serviciul Fiscal de Stat solicită tuturor persoanelor care prestează servicii foto, video şi muzicale să-şi înregistreze activităţile la Camera Înregistrării de Stat, să nu se eschiveze de la plata taxelor de stat.

În scopul minimalizării cazurilor de eschivare de la plata impozitelor, taxelor şi a altor plăţi obligatorii a unor contribuabili, SFS desfăşoară cu regularitate activităţi de conformare fiscală, ce au ca scop majorarea nivelului de disciplină fiscală.

Orice activitate, potrivit legislaţiei, cu excepţia muncii efectuate în baza contractului (acordului) de muncă, desfăşurată de către o persoană, având drept scop obţinerea venitului, sau în urma desfăşurării căreia, indiferent de scopul activităţii, se obţine venit se califică a fi activitate de întreprinzător. Aceasta poate fi realizată sub formă de: Întreprinzător individual (ÎI), Societatea cu răspundere limitată (SRL) şi patentă de întreprinzător.

Pentru a combate activităţile ilegale, în perioada lunii mai a anului curent, inspectorii fiscali au desfăşurat controale de specialitate. Au fost întocmite 61 de procese verbale pentru desfăşurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare la Camera Înregistrării de Stat (contravenţie prevăzută de art. 263 (1) din Codul Contravenţional al RM).

Drept rezultat, SFS va aplica sancţiuni contravenţionale în sumă de 91 500 lei. Acţiunile de conformare, dar şi de verificare a conformării vor continua.

Share this!

Subscribe to our RSS feed. Tweet this! StumbleUpon Reddit Digg This! Bookmark on Delicious Share on Facebook

Leave a reply

*

*

Your email address will not be published. Required fields are marked *